Obavještavamo Vas da je Župan Osječko-baranjske županije donio Rješenje o proglašenju elementarne nepogode – olujni vjetar praćen tučom i velikom količinom oborina,  KLASA: 920-11/16-01/4, URBROJ: 2158/1-01-02-16-2, od 04. srpnja 2016. godine na dijelu područja Osječko-baranjske županije koji uključuje i Općinu Čepin za slijedeće skupine dobara: građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, šume, obrtna sredstva – poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da prijave štete u pisarnici Općine Čepin, od 06. do 27. srpnja 2016. godine, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu kojeg možete popuniti i u pisarnici, ili preuzeti na linku ispod.

– Za građevine za koje se šteta prijavljuje potrebno je navesti godinu gradnje građevine, te priložiti :

 • Građevinsku dozvolu
 • Fotodokumentaciju nastale štete
 • Račune za popravak
 • Vlasnički list
 • Kopiju osobne iskaznice podnositelja prijave
 • Broj žiro-računa
 • OIB
 • Broj telefona
 • potpisanu izjavu vezanu uz prijavu štete, dostupnu u pisarnici ili na linku ispod

izjava imovina (.PDF)

– Za poljoprivredne kulture za koje se šteta prijavljuje potrebno je navesti:

– površinu odnosno broj stabala/trsova za voćarske/vinogradarske kulture

– ARKOD česticu i katastarsku općinu u kojoj se čestica nalazi – NAPOMENA: prijavljuju se kulture za područje k.o.Čepin, k.o.Beketinici, k.o.Čepinski Martinci i k.o.Čokadinci )  –  KULTURE KOJE SE NALAZE NA PODRUČJU DRUGIH KATASTARSKIH OPĆINA NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE, TE IH JE POTREBNO PRIJAVITI NA PODRUČJU OPĆINA U KOJIMA SE NALAZE!

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kopiju obrasca ARKOD Upisnika – LIST A i B za 2016. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • Kopiju osobne iskaznice podnositelja prijave
 • Broj žiro-računa
 • OIB
 • Broj telefona
 • potpisanu izjavu vezanu uz prijavu štete, dostupnu u pisarnici ili na linku ispod

Izjava (.PDF)

Sve prijave štete, koje nemaju navedene priloge, odnosno za poljoprivredne kulture kao prilog nemaju odgovarajuće popunjen Upisnik za 2016. godinu,  te u kojima se prijavljeni podaci na Obrascu za prijavu štete (EN-P) ne podudaraju sa podacima iz Upisnika (List A i B) neće se uzeti u razmatranje.

EN-P (.PDF)

Za sva dodatna pitanja, kontaktirati telefonski  na broj 381-232