REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEPIN
OPĆINSKI NAČELNIK

raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU IDEJNIH RJEŠENJA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NA KRUŽNOM TOKU U ČEPINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog poziva je dostava idejnih rješenja za izradu fontane u kružnom toku i hortikulturno uređenje okolnih cestovnih otoka oko kružnog toka.

Odabrano idejno rješenje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu fontane u kružnom toku i za hortikulturno uređenje okolnih cestovnih otoka oko kružnog toka.

Očekuje se da idejno rješenje za fontanu predstavlja simboliku Čepina, odnosno nešto po čemu je Čepin karakterističan.

Fontana treba biti jednostavna za održavanje.

Idejno rješenje treba biti u skladu s prostorom, tj. mora voditi računa o mjerama i biti primjereno u proporcijama s prostorom.

2. OPĆI UVJETI

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja samo s jednim radom (ponudom).

3. POSEBNI UVJETI

Idejno rješenje mora sadržavati slijedeće priloge:

  • grafički prikaz
  • tekstualno obrazloženje

Troškove izrade rada i njegova slanja snosi autor ili grupa autora

Djelo je vlasništvo Općine Čepin.

4. DOKUMENTACIJA

Općina Čepin stavlja na raspolaganje projektantsko-grafički prikaz zelenih površina kružnog toka, a isti se može preuzeti u pisarnici Općine Čepin ili na web stranici Općine Čepin www.cepin.hr uz Javni poziv.

5. ODABIR IDEJNIH RJEŠENJA

Otvaranje pristiglih pisanih ponuda provodit će Povjerenstvo za izbor idejnog rješenja imenovano Odlukom Općinskog načelnika Općine Čepin.

Po odluci Povjerenstva za izbor idejnog rješenja o izboru autora, svi autori koji su aplicirali bit će obaviješteni o rezultatima izbora u najkraćem roku.

6. NAGRADE 

Odabrani rad nagradit će se s 5.000,00 kuna (neto).

Nagrada je otkupna, a izabrani rad ujedno je izvedben.

Općina Čepin zadržava pravo da ne dodjeli nagradu, ako niti jedan od radova ne zadovolji kriterije Povjerenstva za odabir.

Općina Čepin će s autorom izabranog rada zaključiti sporazum o izradi projektno – tehničke dokumentacije.

7. DOSTAVA PONUDA TEMELJEM JAVNOG POZIVA

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

Ponuditelj je dužan dostaviti i slijedeće podatke:

  • Ime/Imena autora (izvod iz registra za pravne osobe ili obrtnika)
  • Adresa i telefonski broj autora
  • OIB autora
  • IBAN broj

te Izjavu kojom autor/i daju svoju suglasnost da isplatom nagrade Općina Čepin stječe isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja idejnog rješenja i da Općina Čepin može javno objaviti idejno rješenje.

Pisane ponude i radove dostaviti na adresu Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, Čepin ili osobno u pisarnici Općine Čepin ili na e-mail: opcina@cepin.hr

8. ROKOVI

Rok za dostavu idejnih rješenja za uređenje kružnog toka je 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva, odnosno zaključno sa 07. prosinca 2018.

SITUACIJA NAMJENE POVRSINA (KT Cepin)_ZA HORTIKULTURU (.PDF)