Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin  objavljuje JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji djece s područja Općine Čepin, rođene u razdoblju između 1.4.2016. godine i 31.3.2017. godine, koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, na upis djece u program predškole koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin, Ulica grada Vukovara 2, Čepin od 9.1.2023. godine do 9.3.2023. godine u vremenu od 11:00 do 16:30 sati.

Zahtjevi za upis se podnose od 5.12.2022. godine do 16.12.2022. godine u zgradi Dječjeg vrtića Zvončić Čepin u vremenu od 7:30 do 15:30 sati.

Obrazac zahtjeva za upis roditelji mogu preuzeti u zgradi Dječjeg vrtića Zvončić Čepin ili na web stranici Općine Čepin www.cepin.hr.

Dokumentacija potrebna uz zahtjev:

– preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja)

– potvrda o prebivalištu djeteta

– preslika osobnih iskaznica oba roditelja

– potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i potvrda o cijepljenju

– nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju)

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program.

Roditeljski sastanak za roditelje djece polaznika programa predškole održati će se 4.1.2022. godine u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin u 17:00 sati.

ZAHTJEV


Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Čepin

Marica Beraković, dipl. iur.