Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Čepin provedenih 16. svibnja 2021. (.pdf)

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čepin provedenih 16. svibnja 2021. (.pdf)