Konačne rezultate izbora za članove općinsko vijeća općine Čepin i načelnik općine Čepin možete pogledati u nastavku.

Konačni rezultat izbora za članice/članove općinskog vijeća općine Čepin
Konačni rezultat izbora za općinskog načelnika općine Čepin