Povijesni događaj za mjesto Čepin uveličan je i konačnim prihvačanjem grba i zastave koji će obilježiti vizualni i društveni identitet samog mjesta i pripadnike zajednice. Povodom obilježavanja 750. Obljetnice prvog pisanog imena Chapa, Chappa Csapa, Csepin – Čepin (1258. – 2008) u povijesnim izvorima, Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku o pokretanju postupka statutarnog i idejnog rješenja i ustrojavanja znakovlja općine Čepin, Grba i Zastave.

Općinsko poglavarstvo je odlukom od 04. Prosinca 2007. Godine ovaj složeni i društveno odgovoran posao povjerilo profesoru Vinku Iviću. Profesor povijesti i pedagogije Vinko Ivić je sa zadovoljstvom prihvatio te je po prvi puta u povijesti Čepina osmislio i predložio znakovlje koje će predstavljati identitet mjesta Čepin i građane kao pripadnike te zajednice.

Kako bi došli do konačnog prijedloga rješenja grba i zastave trebalo je učiniti slijedeće:

 • U Državnom arhivu u Osijeku proučiti dostupne povijesne izvore kako bi smo utvrdili je li ili nije u prošlosti postojalo heraldičko znakovlje političke zajednice Čepina. Utvrdili smo da u prošlosti Čepin nije imao svoje znakovlje. Poznato nam je i utvrdili smo da su plemićke – vlastelinske obitelji Korogh (Korođi) i de Csepin Adamovich imali svoje grbove.
 • U hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, također je bilo potrebno proučiti, a na što nas upućuje i HDA dopisom od 10.12.2007. Općini Čepin, povijesne izvore koji bi se odnosili na heraldičko znakovlje Čepina. Proučeno je više fondova HR-HDA te DER ADEL vonKroatian und Slavonien, I. Bojinčić, Nurberg, 1899. Te drugu relevantnu literaturu i izvore.
  Utvrdili smo da u prošlosti u heraldici/sfragistici, općina Čepin nije imala povijesni grb. Ovu tvrdnju verificirao je HDA iz Zagreba dopisom kl:07-02107-01143; urb:561-18-07-3 od 10. Prosinca 2007.
 • Sadržajno koncipiranje grba i zastave prema heraldičkim pravilima i pozitivnom zakonima Republike Hrvatske, s naglaskom uvažavajući zakone o ustroju lokalne samouprave i znakovlja (štit, elementi u štitu s povijesnom i suvremenom poveznicom te boje u grbu i zastavi).
 • Grafičko – likovno i vizualno rješenje sukladno heraldičkim pravilima i zakonskim odredbama i pravilnicima koji se odnose na grbove i zastave u lokalnoj samoupravi rješavalo se surađujući s akademskom slikaricom i profesoricom povijesti umjetnosti u Osijeku.
 •  Rad na grafičkoj i vizualnoj izradi grba i zastave prijedloga rješenja povjereno je tiskari Holeš d.o.o. u Osijeku/Čepinu
 •  Stalna suradnja i brojni kontakti sa HDA, akademskim slikaricama, grafičkim studiom Holeš i dr. Cjelokupni rad na izradi grba i zastave Općine Čepin ostvaren je uz brojne konzultacije i informiranje s načelnikom općine dr.med. Draženom Arnoldom i njegovim suradnicima koji su davali veliku potporu. U tijeku 2008 godine radom na projektu te konačnim prijedlogom rješenja sadržajnog i vizualnog izgleda grba i zastave, općinsko vijeće temeljem ranije odluke 2007 je donijelo Odluku o grbu i zastavi Općine Čepin.
 • I konačno 06. travnja 2009. godine od Hrvatskog Državnog arhiva obavješteni smo da je stručno heraldičko i vizualno rješenje grba i zastave prihvaćeno, a nakon toga 07.04.2009. godine državni ured obavještava općinu Čepin o odobrenju službene uporabe grba i zastave.
 • Samo značenje simbola polumjesec – svjetlo u tami je preuzeto iz grba u povijesti vrlo ugledne obitelji Adamovich de Cespin to je također povjesna poveznica sa suvremenošću. Suncokret je predstavljen kao plod zemlje, poveznica sa suvremenim životom i bogatstvom jedne zajednice ljudi. Crna bordura je također preuzeta iz grba Adamovich de Cespin.
 • svečanoj zastavi (Gonfalon) te na grbu grbu na istoj se dodaje žuta bordura radi svečanijeg doživljaja. I grb i zastava povezuju ljude jedne zajednice i poznaju prepoznatljiv znak te iste zajednice.