Dana 27. svibnja 2016., od 09:00 – 13:00 sati tvrtka Pestrid d.o.o. sa sjedištem u Bilju, provesti će akciju larvicidnog tretiranja komaraca. Akcijom će biti obuhvaćena kanalska mreža na području Općine Čepin na lokacijama prikazanim u Operativnom plana sukladno preporuci Odjela za biologiju.

Larvicidnim tretmanom komaraca obuhvatiti ie se kanalska mreža na slijedećim lokacijama ulicama:
Neretvanska, Bosutska, Unska, Savska, Željeznilčka (kanal uz prugu), Ul. Grada Vukovara, I. Gundulića, A.G. Matoša, A.B. Šimića, Vl. Nazora, J.J. Strossmayera, dio-ulice Ljudevita Gaja. Navedeni poligoni oznaćeni su u preporuci Odjela za biologiju koji se nalazi u prilogu plana.

Molimo građane za suradnju kako bi se što bolje izvršio tretman.