Pogledajte listu u .PDF dokumentu (Lista kandidata .PDF)