Poštovani mještani,ovdje možete izvršiti uvid u Obavijest biračima kao i Objavu biračima, a vezano za nadolazeće Izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Privitak

Obavijest biračima

Objava biračima