Općinski načelnik Dražen Tonkovac i njegov zamjenik Robert Periša uz nazočnost pročelnika upravnih odjela općinske uprave primili su u radni posjet Tomislava Tolušića ministra Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i njegove suradnike.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a svrha mu je bila upoznati Ministra i suradnike s kapitalnim projektima koji su započeti, odnosno planiraju se pokrenuta, a za njih se očekuje  lobistička i materijalna potpora Ministarstva: Na terenu (zelena površina ispred OŠ V. Nazor Čepin) obilježio se početak radova na Dječjem igralištu i fitnesu na otvorenom: Radove je u postupku javne nabave dobilo poduzeće Gradnja Osijek, a ugovorena cijena iznosi 840.000,00 kuna bez PDV-a,  Ministarstvo će ovaj projekt sufinancirati s 49 % sredstava.

Evo nekoliko konkretnih dogovora:

  • Ministar i ravnatelj Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric upoznati su općinskim projektom uređenja prostorija KUD-a Ivan Kapistran Adamović Čepin; jer isti je nominiran na projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Očekujemo da ćemo ugovor o sufinanciranju istog potpisati s ravnateljem SAFU do kraja godine
  • Posjetila se i lokacija buduće Nastavno sportske dvorane Čepin, te se upoznalo Ministra s trenutnim kriterijima (po nama nepravednim) po kojima mjesta preko 5.000 stanovnika ne mogu tražiti sufinanciranje projekata u području predškolskog odgoja, obrazovanja, gradnje nastavno-sportskih dvorana (općina Čepin ima već gotovu projektnu dokumentaciju za nastavno sportsku dvoranu, a ne može konkurirati za EU sredstva) i sl. Isto tako predloženo  je redefiniranje proračunsko-poreznih kriterija za dodjelu decentraliziranih sredstava, jer neke „male“ (po broju stanovnika) sredine imaju ogromne proračune (20.000,00 kn po stanovniku) , dok općina Čepin (jedna od najvećih u RH) ima tek 1.000,00 kn po jednom stanovniku
  • Ministar se složio s prigovorima iz Općine oko određivanja kriterija „Indeksa razvijenosti“ kojeg smatraju zastarjelim i nedovoljno razvojnim; obećao je podršku oko izmjene kriterija radi pravednije raspodjele sredstava iz EU fondova
  • Ukazalo se na problem ne sufinanciranja središnje vlasti u izgradnji, rekonstrukciji i održavanju lokalnih prometnica ( u općini Čepin imamo ih preko 50 km), predloženo je da se dio namjenskih sredstava iz državnog proračuna odvoji za ove potrebe jer sredstva za ovu namjenu se osiguravaju iz komunalnog doprinosa, a svjedoci smo da su ta sredstva nedostatna
  • Raspravljalo se oko decentraliziranih sredstava za razvoj poljoprivrede, predlaže se da se krene u prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, jer bi se na taj način naše poljoprivrednike učinilo zainteresiranijim za veća osobna ulaganja, odnosno bili bi konkurentniji prilikom apliciranja na natječaje iz EU fondova, jer bi im zemlja mogla biti jamstvo za stjecanje povoljnijih kreditnih sredstava koja ne mogu dobiti bez zaloga istih nekretnina koja služe za poljoprivrednu proizvodnju.

Na koncu sastanka oba čelnika izrazila su zadovoljstvo dogovorenim i iskazali uvjerenje u uspješnu suradnju pri realizaciji dogovorenih projekata.