U Općinu Čepin pristiglo je Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim je odobreno da Dječji vrtić Zvončić Čepin sa sjedištem u Čepinu, Ulica Grada Vukovara 2, može započeti s radom nakon što pribavi rješenje upravnog tijela županije nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti i predškolskog odgoja i upisa u sudski registar.