Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije danas je pristigla Odluka o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta u iznosu od 392.144,97 kuna koja su bespovratna.

Projekt „Pretvaranje kulturnog nasljeđa „Šokaca“ u turističku atrakciju – ŠOKCI“ nastala je sufinanciranjem sredstvima Europske unije u okviru prekogranične suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Programme 2014-2020. Vrijednost projekta je 947.360, 68 eura, gdje je vrijednost projekta u gradu Mohaču 452.500,00 eura, a u Općini Čepin 494.860,68 eura, od čega Europska unija sufinancira Projekt Šokci u Općini Čepin s 85% u vrijednosti 420.631,57 eura, dok ostatak sredstava od 15% Općina Čepin sama osigurava iz drugih izvora sufinanciranja. Javnim pozivom Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, Općina Čepin je podnijela Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda kao Jedinica lokalne samouprave koja po vrijednosti indeksa razvijenosti pripada u III. skupinu  te je na taj način ostvareno 70% bespovratnih sredstava.

Poseban naglasak na ovom projektu što je namijenjen jačanju prekogranične suradnje, šokačke kulture i poboljšanja turističke ponude rekonstrukcijom imovine centra, kulturne baštine, instalacijom nove opreme i produkcijom promotivnih materijala.

mr. sc. Lara Liović
Voditeljica projekta i PR stručnjak – projekt ŠOKCI