Nakon što su se stvorile tehničke pretpostavke za distribucijom zdravstveno ispravne vode iz sustava Vodovoda Osijek, a to su:

1. Izgradnja regionalnog cjevovoda pitke vode Osijek – Čepin – Vuka u vrijednosti investicije od 11.600.000,00 kn (financirala ga je Vlada RH u 90% iznosu, a preostalih 10% je financirala Općina Čepin), te
2. Provedenog postupak pregovaranja i zakonom utvrđene procedure za utvrđivanjem cijene pitke vode za mještane općine Čepin kojima će vodu distribuirati Urednost iz Čepina

Najniža cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Varijabilni dio najniže cijene vodnih usluga za domaćinstva prikazujemo u skraćenom obliku:

Fiksni dio najniže cijene vodnih usluga obračunava se i plaća mjesečno, bez obzira na količinu utrošene vode u m3, u iznosu od 10,00 kn mjesečno.

Cijena vode izračunata je prema Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, a koja je donešena na temelju članka 206 stavak 7 Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/2009), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 112/2010).

UREDNOST d.o.o započet će opskrbljivati potrošače zdravstveno ispravnom vodom iz sustava Vodovoda Osijek 03.10.2011 godine (ponedjeljak) u vremenu od 10,00 do 11,00 sati.

Urednost d.o.o.