Temeljem članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“,  broj 1/09.) sazivam  04. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN za četvrtak 26. rujna  2013. u  19,00 sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105.

DNEVNI RED

1.    Usvajanje zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2.    Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013.
3.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čepin za 2013. godinu
4.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2013. godinu
5.    Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
6.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana  gospodarenja otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. do 2019. godine u 2012. godini
7.    Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin
8.    Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu
9.    Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr.med.