Izgradanja dodatnih kilometara biciklističkih staza s ciljem osiguranja sigurnijih uvjeta za prometovanje biciklom i ostvarivanja bolje povezanost s urbanim biciklističkim stazama.

Rezultati projekta: Izgrađeni novi kilometri biciklističkih staza u ulicama:

  • Ulica Bana J. Jelačića
  • Ulica grada Vukovara
  • Psunjska
  • Kalnička
  • Savska
  • Neretvanska