Općina Čepin kontinuirano ostvaruje dobru suradnju sa Upravom za ceste Osječko-baranjske županije. Nakon izgradnje kružnog toka, ova suradnja se nastavlja.

Općinski načelnik Dražen Tonkovac u ime Općine Čepin potpisao je ugovor sa Upravom za ceste Osječko-baranjske županije o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC4089. Ukupna predviđena vrijednost radova iznosi nešto više od 1.500.000,00 kuna. U ovom projektu Općina je izradila glavni projekt kojim je predviđeno uređenje, rekonstrukcija i proširenje ceste i izgradnje nogostupa i biciklističke staze. I rekonstrukciju će Općina sufinancirati u dijelu radova koji se odnose  na izgradnju nogostupa i biciklističke staze  u ukupnom iznosu od gotovo 230.000,00 kuna.

Ulazak u naselje Čepin na ovom dijelu ceste uzak je i nema pješačku stazu, pa je samim time nesiguran za stanovnike Krbavske ulice.
Prilikom rekonstrukcije ceste radit će se proširenje ceste i izgradnja nogostupa i biciklističke staze. Naime, kako će se graditi biciklistička staza od Čepina prema Kolođvaru, dio biciklističke staze kroz Krbavsku ulicu odmah će se izgraditi, kako bi se kasnije spojio sa stazom prema Kolođvaru.

Zbog radova, ova će ulica biti zatvorena za promet od 7. svibnja do 30. lipnja 2019. godine, pa se mole mještani za strpljenje.  Promet će biti zatvoren na dijelu Krbavske ulice od raskrižja s Osječkom ulicom do prijelaza ceste preko željezničke pruge, odnosno, dio županijske ceste ŽC 4089 Čepin – Ivanovac.

U vrijeme izvođenja radova sav cestovni promet biti će preusmjeren na državnu cestu DC 518, kao i ostale alternativne smjerove – kroz Cvjetnu ulicu u Livani (novom kamenom otresnicom) i Željezničku ulicu u Čepinu, gdje su dva željezničko – cestovna prijelaza osigurana rampama. Tamo je, naime, u travnju 2018. godine, po dovršetku prikupljanja sve potrebne dokumentacije od strane Hrvatskih željeznica, Agencija za sigurnost željezničkog prometa izdala odobrenje za puštanje u rad dva željezničko – cestovna prijelaza osigurana rampama.

I prije izgradnje kružnog toka, Općina je ostvarivala dobru suradnju sa Županijskom upravom za ceste: uz suglasnost Uprave za ceste i sukladno Prometnom elaboratu Općina Čepin izvršila je izradu prilaza i obilježavanje pješačkog prijelaza horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na županijskoj cesti broj 4085, u Čepinu, u Osječkoj ulici ispred kućnog broja 155 sa sjeverne, i kućnog broja 178 s južne strane ulice. Općina je također izgradila prilaz pješačkom prijelazu Omladinskoj ulici u Livani, na raskrižju s Vrtnom ulicom. Za ove je prijelaze u međuvremenu Općina zatražila od ŽUC postavljanje svjetlosne signalizacije, kako bi postali još sigurniji za pješake.

Na zamolbu Općine Čepin, 2014. godine ugrađena je zvučna signalizacija na semaforu na križanju ulica Grada Vukovara i Kralja Zvonimira, kako bi slabovidne osobe mogle sigurno koristiti pješačke prijelaze.

I za privremenu regulaciju prometa u svrhu zabrane prometa teškim teretnim vozilima županijskim cestama 4085 i 4105, ŽUC je izdao suglasnost Općini Čepin (koja je izradila Prometni elaborat privremene regulacije prometa) 2014.godine, a promet teškim teretnim vozilima je nakon toga trajno uspostavljen državnom cestom broj 2 (zaobilaznica Osijeka).

2015. godine izgrađen je svijetleći prometni znak CO2 u LED tehnologiji s bljeskalicama i solarnim napajanjem na pješačkom prijelazu na raskrižju ŽC4085 (Osječke ulice i Psunjske ulice).

I za održavanje manifestacija „Kukuruzijada“ i „Pokladno jahanje“, sukladno prometnim elaboratima koje daje izraditi Općina, ŽUC daje podršku ovim manifestacijama izdavanjem suglasnosti za privremenu regulaciju prometa, radi njihovog nesmetanog održavanja.