Čepin će dobiti novu nastavno-sportsku dvoranu, vrijednu 33 milijuna kuna. Počinje, naime, njezina izgradnja.

– Ovo je velika investicija u koju nitko nije imao hrabrosti ulaziti. Naime, dvorana se gradi na zemljištu u vlasništvu Osječko-baranjske županije, koja je vlasnik i osnivač OŠ Miroslava Krleže. No, iako je uobičajeno da je investitor izgradnje ovakvih dvorana osnivač i vlasnik škole, Općina Čepin upustila se u investiranje i sufinanciranje ovog velikog projekta, a sve radi dobrobiti kako učenika koji će dobiti bolje uvjete i kvalitetniju nastavu, tako i mještana koji će dvoranu moći koristiti kad se u njoj ne bude održavala nastava – (ističe načelnik Dražen Tonkovac).

Općina Čepin s Osječko-baranjskom županijom sufinancira izgradnju ove dvorane u jednakim omjerima. Općina je dala izraditi i financirala izradu projektne dokumentacije, financirat će i rad nadzornih inženjera na izgradnji dvorane, ishodila je i platila građevinsku dozvolu, a potom i izmjene i dopune građevinske dozvole koje su bile nužne radi usklađivanja projekta s novim pedagoškim standardima. Samo za ovaj dio projekta Općina je do sada platila gotovo milijun kuna.