Financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) u suradnji s Norveškim financijskim mehanizmom objavljuje natječaj „Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici“ kao podršku građanskim akcijama u lokalnim zajednicama. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj su 750.000,00 kn, a visina financijske podrške kreće se od 15.000,00 do 30.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su organizirane kao organizacije koje su registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama ali i zaklade registrirane u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama, ako ih nisu osnovale javne institucije.

Organizacije koje se prijavljuju na ovaj natječaj moraju biti lokalne organizacije sa sjedištem u zajednici odnosno aktivnim djelovanjem u zajednici u kojoj će se provoditi predložena akcija te moraju djelovati najmanje 1 godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Akcije financirane temeljem ovog natječaja trebale bi doprinijeti jednome od dva ishoda Programa kojim je planirana sljedeća raspodjela sredstava:

– osnaživanje ranjivih skupina

– demokratske vrijednosti, uključujući promicanje ljudskih prava

Rok prijave na natječaj je 14. siječnja 2015. godine.

Opširnije informacije možete pročitati na web stranici: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/programi_eu/eea/tekst_natjecajaf.pdf