LISTA KANDIDATA viši stručni suradnik za pravne i upravne poslove .PDF

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – viši stručni suradnik za pravne i upravne poslove .PDF