REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  ČEPIN
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost

PREDMET: Natječaj

Izvješćujemo vas da je RH Agencija za plaćanje u poljoprivredi  objavila sedmi natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 103 „ Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda“ i treći javni natječaj za Mjeru 302 „ Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

Obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici Agencije za plaćanje ili na stranici Ministarstva poljoprivrede. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02. siječnja 2012. godine i traje zaključno do 29. veljače 2012. godine.

v.d PROČELNIKA
Antun Blažević