Temeljem Odluke Općinskog načelnika održanog dana 25. siječnja 2010. godine, a u svezi neobrađenih poljoprivrednih površina u vlasništvu države u vodozaštitnoj zoni bunara “Vinogradi”, objavljuje se natječaj za zakup poljoprivrednih površina u vlasništvu RH po hitnom postupku.

I

Daju se u zakup oranične površine u vlasništvu RH na rok od godinu dana kako slijedi:

– kč.br. 4094 površine 15,7079 ha
– kč.br. 4095 površine 11,6040 ha
– kč.br. 4096 površine 18,5843 ha
– kč.br. 4097 površine 30,8700 ha
– kč.br. 4101 površine 12,1188 ha
– kč.br. 4102 površine  8,3523 ha

ukupne površine 97,2373 ha, a sve u k.o. Čepin.

II

Početna cijena zakupa iznosi 744,00 kn/ha.

III

Natjecatelji uz Program obvezno moraju dostaviti i izjavu da će se baviti ekološkom proizvodnjom, budući da je zemlja u vodozaštitinoj zoni.

IV

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Čepin, i trajati će 7 dana.

Klasa: 320-01/10-01/21
Ur.broj: 2158/05-10-1