obavještavamo Vas o novoj organizaciji rada u KBC Osijek koja se primjenjuje od srijede 01. travnja 2020. godine, kako slijedi:

– ulaz za sva vozila (i izlaz za pješake) je iz ulice J. Huttlera 4 (kod kružnog toka)
– ulaz za sve bolesnike i djelatnike (pješački ulaz) je istočni ulaz iz ulice J. Hutllera 4 (kod Klinike za unutarnje bolesti),
– južni ulaz se zatvara, a zapadni ulaz služi samo za izlazak vozila
– na ulazu u KBC Osijek se nalazi prostor za primarnu trijažu s termovizijskom kamerom kroz koji moraju proći sve osobe koje dolaze u Klinički bolnički centar Osijek.

Promjene u radu ustrojstvenih jedinica su organizirane na sljedeći način:

• Klinika za unutarnje bolesti je kompletno iseljena te je u njoj smješten Centar za dijagnostiku i zbrinjavanje pacijenata sa sumnjom na COVID-19 infekciju u čijem prostoru će se nalaziti i hitni prijem za bolesnike sa sumnjom na COVID-19
• ulaz u „standardni“ OHBP se nalazi sa istočne strane zgrade nove kirurgije
• na II. katu zgrade nove kirurgije smješteni su: Klinika za neurokirurgiju, Zavod za ortopediju i traumatologiju i Zavod za kardijalnu kirurgiju
• na II. katu zgrade stare kirurgije smješteni su: Zavod za vaskularnu kirurgiju i Zavod za urologiju
• hitna ambulanta Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju nalazi se u podrumu Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
• Zavod za bolesti srca i krvnih žila smješten je u dosadašnjem prostoru Klinike za psihijatriju
• Zavod za hematologiju, Zavod za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju i Zavod za endokrinologiju smješteni su na II. katu Klinike za ginekologiju i opstetriciju ( zapadni dio zgrade), dok su njihove ambulante smještene u poliklinici Klinike za neurologiju
• ambulanta (0-24) Zavoda za dermatologiju i venerologiju smještena je u prizemlju zgrade nove kirurgije
• Klinika za psihijatriju smještena je u prostor Klinike za očne bolesti i Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju (ulaz iz Ulice Kardinala Alojzija Stepinca)
• hitna ambulanta (0-24) Klinike za očne bolesti smještena je u podrum zgrade nove kirurgije (bivša urološka ambulanta)
• Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ne radi do daljnjega.

Ravnateljstvo KBC-a Osijek