Općina Čepin izvješćuje pučanstvo o novom režimu rada javne rasvjete (Počet će se primjenjivat od 15. siječnja 2012.g sukcesivno). Rasvjeta će se uključivati s prvim sumrakom i gasiti u 01,00 sati, te ponovno uključivati u 05,00 i svijetlit će do svanuća.

Od ovakvog režima rada izuzete su ove ulice: Omladinska u Livani, te Osječka, Kralja Tomislava i Kralja Zvonimira u Čepinu (ove ulice će nastaviti s dosadašnjim načinom rada). Ove izmjene se uvode radi racionalnijeg trošenja proračunskih sredstava i ostvarivanja neophodnih ušteda. Molimo pučanstvo da podrži ovakva nastojanja.