Ministarstvo je kulture, u provođenju Programa Informatizacije ustanova u kulturi za 2013. godinu, osiguralo sredstva za nabavu računalne opreme Centru za kulturu Čepin, u čijem je sastavu narodna knjižnica, u iznosu od 10.000,00 kuna.Read More

Zahvaljujući osiguranim sredstvima nabavljeno je novo prijenosno računalo s licenciranim softverom, tablet, kompjuterski stol i ostala potrebna sitna informatička oprema te je instaliran program za ispis računa. Nabavljena se oprema koristi dijelom za našu redovnu djelatnost, a dijelom je stavljena na raspolaganje našim korisnicima, čime smo dodatno podigli razinu kvalitete naših službi i usluga. Omogućili smo korisnicima korištenje još jednog računala s pristupom internetu. Trenutno su korisnicima na raspolaganju tri računala s pristupom internetu, od čega je jedno namijenjeno pretraživanju kataloga.

Bez značajne potpore Ministarstva kulture ne bismo bili u mogućnosti realizirati ovaj projekt. Zahvaljujemo  Ministarstvu na iskazanom razumijevanju  te se nadamo uspješnoj suradnji na nekim slijedećim projektima!

Prenosimo sa czk-cepin.hr