Obavještavamo sve obveznike plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda da Blagajna Općine Čepin prestaje s radom od 01. siječnja 2024. godine.

Sve uplate vršit će se putem transakcijskog računa Općine Čepin za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda:

IBAN HR5323600001503307841