Obavještavamo mještane općine Čepin da će se u periodu od 14.12. do 31.12. 2021 provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste). Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o, Bilje. Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije :

– 14.- 23.72.2021,.g. -Beketinci, Čokadinci, Čepinski Martinci, Livana

– od 20.1.2.2021.g. – Čepin

Obavijest (.PDF)