Župan Osječko-baranjske županije dr.sc. Vladimir Šišljagić proglasio Rješenjem elementarnu nepogoda na području Općine Čepin na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima KLASA:920-11/14-01-4 i UR.BROJ:2158/1-01-02-14-2, s danom 12.svibanj 2014 god.

Pozivamo sve koji su pogođeni ovom elementarnom nepogodom da prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode  u prostorijama općine Čepin, K.Zvonimira 105, Čepin svaki radni dan od 09.00 – 14.00 sati. Obrasci za prijavu štete ispunjavaju se u uredu pisarnice.

Obavezno priložiti ARKOD upisnik!

Rok za podnošenje prijave obrasca štete je do 12. lipnja 2014 godine.

v.d. PROČELNIK
Tomislav Kuna, dipl.oec.