Obavještavamo mještane Općine Čepin da će se u periodu od 16. listopada do 28. listopada 2023. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine Čepin. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata. 

Raspored provođenja deratizacije:

– od 16. do 17. listopada 2023. – Beketinci i Čokadinci,
– od 17. do 18. listopada 2023. – Čepinski Martinci i Livana
– od 18. do 28. listopada 2023. – Čepin