Mali proizvođači jakih alkoholnih pića dužni su ispuniti sljedeće obaveze i rokove:

• PRIJAVA: Potrebno je najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje registrirati se podnošenjem Prijave za upis u Registar trošarinskih obveznika (PUR) Carinskom uredu Osijek.
•  OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE: Krajnji rok za uplatu trošarine je 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.
•  GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE: Najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu, mali proizvođač dužan je Carinskom uredu dostaviti Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini (obrazac GI-MP-JAP).

Mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja nadležnom Carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

Svi potrebni obrasci, upute i primjeri za popunjavanje obrazaca dostupni su na web stranici www.carina.hr,  a mogu se dobiti i osobno u: Carinski ured Osijek, Služba za trošarine i posebne poreze, B. Kašića bb, 31000 Osijek ili Dunavski prilaz bb 32000 Vukovar.

Dostupni telefonski brojevi su: 031/587-117, 031/5931-97, 032/453-232, 032/453-213.

OPĆINSKA UPRAVA