Župan Osječko-baranjske županije, dr.sc. Vladimir Šišljagić, donio je 04. kolovoza 2015. godine Rješenje o proglašenju elementarne nepogode – suše na području Osječko – baranjske županije, KLASA: 920-11/15-01/8, URBROJ: 2158/1-01-02-15-2, za poljoprivredne kulture zasijane u proljetnoj sjetvi 2015. godine, te povrtne i voćarske kulture.

Stoga pozivamo sve poljoprivrednike da prijave štetu za navedene kulture Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin svakim radnim danom od 09.00 – 14.00 sati. Obrasci za prijavu štete ispunjavaju se u uredu pisarnice općine.

Rok za podnošenje prijave obrasca štete je do 24. kolovoza 2015. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE
Tomislav Kuna, dipl. oec.