U prostorijama Općine Čepin provest će se javnu rasprava od 23. srpnja 2013. do 23. kolovoza 2013. godine, tijekom koje će se provesti javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja IPK Tvornica ulja Čepin (u daljnjem tekstu Zahtjev) i Tehničko – tehnološko rješenje.

Dana 26. srpnja 2013. godine Općina Čepin će organizirati javno izlaganje o Zahtjevu i Tehničko – tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje IPK Tvornice ulja Čepin i o tome voditi Zapisnik.

Po završetku javne rasprave Općina Čepin dostavlja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša sljedeće: Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, Zapisnik s javnog izlaganja, Knjigu primjedbi i sve pisane primjedbe, prijedloge i mišljenja koji će biti dostavljeni na adresu Općine Čepin do 24. kolovoza 2013. godine te dokumentaciju s javne rasprave.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Tomislav Kuna,dipl.oec.