Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Čepin, dana 12. prosinca 2022. godine u 09:00 sati započet će javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-265 od 24. svibnja 2022., objavljenog 21. listopada 2022. godine na službenoj web stranici Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin.

Javno otvaranje ponuda provodit će se u prostorijama Hrvatskog doma, Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i druge fizičke i pravne osobe.

Ovisno o dinamici i obujmu rada, javnost će biti obavještena svakoga dana na kraju rada Povjerenstva o rasporedu za slijedeći dan.