Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16., 6/16. i 19/23.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 1341 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 17/23.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, dana 06. srpnja 2023. godine, objavljuje OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 1341

Tekst Obavijesti u cijelosti možete preuzeti ovdje.