Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 31/21.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, dana 31. siječnja 2022. godine, objavljuje OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2 ČEPIN, U SELU, ORANICA, k.č.br. 3853/2 k.o. Čepin, zk.ul. 3356, površina zemljišta 9000 m2

OBAVIJEST