U nastavku pročitajte obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine obvezi priključenja na komunalne vodne građevine (.PDF)