Sukladno Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić, upis djece provodi se sukladno planu upisa i broju slobodnih mjesta.

Na inicijalni razgovor pozvana su djeca koja sukladno broju slobodnih mjesta i utvrđenoj prednosti prema Pravilniku mogu biti upisana; POZIVI SU ODASLANI RODITELJIMA PUTEM E-POŠTE ZA RAZGOVORE KOJI POČINJU OD 24. svibnja 2022.

Obzirom da je za nadolazeću pedagošku godinu broj podnesenih zahtjeva za upis premašio broj slobodnih mjesta u vrtiću, djeca koja nisu ostvarila prednost uvrštena su na Listu čekanja. Zahtjevi s Liste čekanja rješavat će se ovisno o slobodnim kapacitetima Vrtića tijekom pedagoške godine, a u skladu s bodovanjem utvrđenim Pravilnikom.