Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 18/21.), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U  PRIJEDLOG  PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU ČEPIN

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (u daljnjem tekstu: Programa), ispravljenog temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede, bit će izložen na javni uvid u zgradi Općine Čepin, u Vijećnici Općine Čepin, u trajanju od 28. rujna do 11. listopada 2021. godine, svakog radnog dana u trajanju od 9:00 do 14:00 sati. Za uvid je obvezna prethodna najava putem telefona 031 381 232, u skladu s trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore.

2. O podnesenim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Čepin u roku od 30 dana.

3. Nakon proteka Javnog uvida, Općinski načelnik uputit će Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin, te podnesene prigovore, ukoliko ih ima, Općinskom vijeću Općine Čepin na razmatranje i odlučivanje. Nakon odlučivanja o prigovorima Općinsko vijeće Općine Čepin donijet će ispravljen Program i dostaviti ga Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost i Osječko – baranjskoj županiji na mišljenje.

4. Prigovori moraju biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Programa na kojeg se odnose.

5. Prigovor se podnosi najkasnije do isteka roka javnog uvida u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin ili na adresu elektroničke pošte opcina@cepin.hr zaključno s danom 11. listopada 2021. godine.

Uvid u cjelokupan tekst Obavijesti možete preuzeti ovdje