Centar za predškolski odgoj Osijek – Dječji vrtić Osijek je objavio predupis djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015./2016. na području grada Osijeka i Čepina.

Osim toga objavljen je i upis djece u redovite, posebne programe, programe javnih potreba te kraće programe.

Pročitajte više na: http://vrticiosijek.hr

Preuzimanje zahtjeva za predupis (.PDF)