Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije, KLASA:320-07/22-01/12, URBROJ: 2158-02-22-15, dana 5. rujna 2022. godine prema kojem je proglašeno stanje prirodne nepogode – suša na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koje imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom – SUŠA  na području općine Čepin da, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)  izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 13. rujna 2022. godine. Naknadne prijave neće se uzimati u obzir.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, u pisarnici Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Obrazac možete preuzeti u pisarnici ili preuzeti na linku ispod:

Obrazac prijave (.docx)

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

  • Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2022. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B
  • Osobnu iskaznicu podnositelja prijave (na uvid)
  • Potvrdu banke o IBAN-u podnositelja zahtjeva
  • Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (preuzima se na linku ovdje)
  • Izjava o osiguranju kulture
  • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju