Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije KLASA:920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-02-21-32, dana 14. rujna 2021. godine prema kojem je proglašeno stanje prirodne nepogode – suša na području gradova Belišće, Đakovo i Osijek te općina Antunovac, Čepin, Gorjani, Koška, Petlovac, Podravska Moslavina, Strizivojna, Viljevo, Vladislavci i Vuka za poljoprivrednu proizvodnju.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom – SUŠA  na području općine Čepin da, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)  izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 22. rujna 2021. godine. Naknadne prijave neće se uzimati u obzir.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, u pisarnici Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Obrazac možete preuzeti u pisarnici ili preuzeti na linku ispod:

Obrazac prijave (.docx)

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

  • Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B
  • Osobnu iskaznicu podnositelja prijave (na uvid)
  • Potvrdu banke o IBAN-u podnositelja zahtjeva
  • Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (preuzima se na linku ovdje)
  • Izjava o osiguranju kulture
  • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju