Uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta – olujnoga nevremena praćenog tučom dana 7. srpnja 2019. godine na području općina Antunovac, Čepin, Ernestinovo, Podravska Moslavina, Šodolovci i Vladislavci – župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je dana 18. srpnja 2019. godine Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije, KLASA: 920-11/19-01/3, URBROJ: 2158/1-01-02-19-28 kojim se proglašava stanje prirodne nepogode – tuča na području općina Antunovac, Čepin, Ernestinovo, Podravska Moslavina, Šodolovci i Vladislavci za poljoprivrednu proizvodnju, povrtne kulture, dugogodišnje nasade, stambene i gospodarske objekte te pokretnu imovinu.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači i drugi oštećenici koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom na području općine Čepin da, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)  izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, u pisarnici Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Obrazac možete preuzeti u pisarnici ili preuzeti na linku ispod:

Obrazac PN (.DOCX)

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

 1. Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2019. godinu , izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B
 2. Osobnu iskaznicu podnositelja prijave (na uvid)
 3. Potvrdu banke o IBAN-u podnositelja zahtjeva
 4. Po potrebi i dodatnu dokumentaciju
 5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (preuzima se u pisarnici Općine Čepin)

Za prijavu štete na pokretninama potrebno je priložiti:

 1. Fotodokumentaciju nastale štete
 2. Račune za popravak
 3. Dokaz o vlasništvu
 4. Osobnu iskaznicu podnositelja prijave (na uvid)
 5. Potvrdu banke o IBAN-u podnositelja zahtjeva
 6. Po potrebi i dodatnu dokumentaciju