S danom 19. rujnom Općina Čepin ima otvoren transakcijski račun u Zagrebačkoj banci d.d. IBAN HR5123600001806500001, kao i račun za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda IBAN HR5323600001503307841.