Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Šandora Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Čepin u periodu od 26.11. do 15.12. 2018.g.

Obavijest o provedbi sustavne deratizacije na području Općine Čepin (jesenski tretman) .PDF