Općina Čepin objavljuje Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage 1 MW.

Više u prilogu (.PDF)