Općina Čepin objavljuje Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2 snage 1 MW.