Tvrtka “Pestrid”d,o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, 5. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području 0pćine Čepin u periodu od 25. svibnia do 9. lipnja 2018. godine.

OPERATIVNI PLANOPERATIVNI PLANprovodenja sustavne deratizacije Općine Čepin

Na osnovu Provedbenog plana, izvoditelj, tvrtka Pestrid d.o.o., izrađuje Operativni plan zaizvršenje deratizacije na području Općine Čepin, odnosno, detaljnu organizaciju i raspored planarada. Usluge deratizacije provoditi će se u periodu od 25.05. do 09.06,2018.g.

U navedenom periodu, usluga deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

– 25.05.2018.g. -Beketinci, Čepinski Martinci

– 28.05.2018.g. – Čepinski Martinci, Čokadinci, Livana, Čepin

– 29.05. do 09.06.2018. – Čepin

Voditelji terenskih ekipa posjeduju odgovarajuću stručnu spremu – sanitarni tehničari sodgovarajućim iskustvom u provođenju mjera deratizacije.

Mjere deratizacije izvršavati će zaposlenici Izvoditelja. Isti posjeduju identifikacijske iskazniceizvoditelja DDD mjera, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, osposobljeni su za rad skemikalijama (položeni tečaj za rad s kemikalijama i program obvezne “Trajne edukacije zaizvoditelje obveznih DDD mjera”).
Sredstvo:1. BROMOTRID ŽITNI MAMAC: rodenticid (biocid) – žitni deratizacijski gotovi mamac zatretiranje miševa i štakora.

Pogledajte obavijest (.PDF)