Poduzeće „Pestrid“ d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, će provesti sustavnu deratizaciju na području općine Čepin u razdoblju od 12. – 30. svibnja 2014. godine.