Javno otvaranje ponuda nastavit će se provoditi u petak, 24. lipnja od 09:00 sati, u prostorijama Hrvatskog doma, Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Čepin, dana 13. lipnja 2022. godine započelo je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-247 od 20. travnja 2022., objavljenog 28. travnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i druge fizičke i pravne osobe.

Ovisno o dinamici i obujmu rada, javnost će biti obavještena svakoga dana na kraju rada Povjerenstva o rasporedu za slijedeći dan.