Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12. i 55/12.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj: 02/2012.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj: 1/09.) dana 27. srpnja 2012. godine, Općinski načelnik Općine Čepin, donosi OBAVIJEST o stavljanju van snage Objave javne rasprave o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin

Ukida se Objava javne rasprave o Prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin, od 24. srpnja 2012. godine,  Klasa: 350-01/12-01/31, Ur.broj: 2158/05-12-1.

Klasa: 350-01/12-01/31
Ur.broj: 2158/05-12-2

Čepin, 24. srpnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Arnold, dr.med.