S obzirom na to da su na području Općine Čepin započeli radovi na projektu Osijek (kanalizacija), obavještavamo mještane da će, sukladno glavnom projektu, kanalizacija prolaziti između kuća i ceste te će se drveća morati ukloni.

Nakon završetka, sukladno odluci Općine Čepin, izvođač radova vratiti će sve u prvobitno stanje (posaditi nove sadnice).

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac